Büroo ja teenindava firma vahel sõlmitakse leping, milles fikseeritakse mõlema poole õigused ja kohustused. Vastavalt kliendi vajadusele või olenevalt dokumentide mahust kogume dokumente kas kord kuus või iga nädal.

Peame raamatupidamisarvestust, edastame aruanded ja ülevaated, teatame õigeaegselt maksmisele kuuluvate maksude summad.

Pakutavad teenused:

 • Jooksva raamatupidamisarvestuse pidamine
 • Algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • Aruannete (bilanss, kasumiaruanne, reskontrod, jms.) kliendile esitamine
 • Raamatupidamise taastamine, eelnevate perioodide korrastamine
 • Raamatupidamisalased konsultatsioonid, püsikliendile tasuta
 • Aastaaruannete koostamine, elektrooniline esitamine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • Personaliarvestuse pidamine
 • Põhivara arvestus
 • Suhtlemine Haigekassaga
 • Statistikaaruannete koostamine ja esitamine
 • Materjalide ettevalmistus auditeerimiseks
 • Muude aruannete koostamine vastavalt kliendi soovile

Küsimuste korral pöördu kindlasti meie poole ja me selgitame teenuste sisu.